O projektu

Co jest naší podstatou? Vždyť jen spatříme svět,
Hned pěšinou proměn završíme náš úděl.
Ty, jenž andělem, krátká byla tvá pozemská pouť.   
Zrozen tys ne ze země, ale z nebeské výše.
                                             Džalaledin Rumi

Okouzlující pohádky Tisíce a jedné noci k nám promlouvají z hlubiny věků. S udivující dokonalostí ničím neomezené hry slov jsou v nich zapleteny i ty nejjemnější vlákna východního vnímání světa.  

Díky překladu Antoina Gallanda se i Evropa již po 250 let těší z jednoho z největších děl lidové slovesnosti Východu. Pohádky tisíce a jedné noci měly nezanedbatelný vliv na rozvoj světového umění a literatury. Orientální pohádky uchvacovaly kupř. i Charlese Montesquieu, Christopha Wielanda, Wilhelma Hauffa, Alfreda Tennysona, Charlese Dickense a Alexandera Pushkina.

Pestrost námětů, hloubka a neobyčejná jemnost poezie vtiskly pohádkám pečeť nadčasovosti, která i v dnešní přetechnizované době láká a inspiruje umělce. Také projekt „Tisíc andělů a jeden obraz“ patří do dlouhé řady uměleckých děl, z nichž na nás dýchá vůně Pohádek tisíce a jedné noci.

Jak se zrodil nápad?

Přítomní mu patřili do očí a pravili: „Tohle je vskutku dílo podivuhodné krásy, co živi jsme nic takového neviděli!“ (Pohádka o Hasanu z Basry)

Idea projektu se zrodila již před deseti lety, ale teprve v roce 2010 vzniklo prvních deset andělů. „Ve skutečnosti se andělé objevují i v mých ostatních dílech, v tomto světle se tedy projekt jeví jako logické pokračování mé umělecké pouti. Vlastně jsem se na tento projekt připravoval celých 40 let. Tisíc a jedna postava, všechny samostatné a přitom součástí jedné entity, v tom je podstata tohoto obrazu,“ vysvětluje celosvětově uznávaný umělec, profesor, akademik uzbecké Akademie umění a čestný člen Ruské akademie umění Lekim Imbragimov.
Rozhovor o projektu s Lekimem Ibragimovým.

Jak byl nápad realizován?„Vědění,“ odvětil chlapec, „vychází z učení, úsudek ze zkušenosti a porozumění z rozvahy, to vše sídlí a je sjednocováno rozumem. Ten, v němž se spojili tyto tři kvality, je úplný a dokonalý.“ (Pohádka o Džaliadovi a Šimasovi)

Projekt „Tisíc andělů a jeden obraz“ je unikátním jevem v současném uměleckém světě, svou velikostí přesahuje 500 m2 (měří 8 metrů na výšku a 66 metrů na délku) a skládá se z tisíce samostatných pláten. Na každém plátně, jež je samo osobě plnohodnotným uměleckým dílem, je vyobrazen anděl.

Grandióznost obrazu nevychází z prostého přání vytvořit gigantický umělecký objekt, ale ze samotné koncepce a obsahu tohoto díla. Více o projektu zde

Forma provedení může na první pohled připomínat mozaiku. Avšak podstata koncepce mega-díla „Tisíc andělů a jeden obraz“ nespočívá v pouhé kompozici různých, nesouvisejících a nezavršených častí, ale ve složitém procesu sjednocení na sobě nezávislých děl v dílo jediné. Z tohoto úhlu pohledu nám není představována složitá mozaika, ale jakýsi objekt metamorfózy, kde jedno měnící se v druhé prochází kompletní změnou tvaru a funkce. Ohlasy umělců a názory odborníků zde

Pro koho a proč?I zeptal se vezír sultánova syna: „Jaký z pozemských pokladů je nejcennější?? A on odvětil: „Konání dobra.“ (Pohádka o Džaliadovi a Šimasovi)

Hovoříme-li o funkční stránce projektu, měli bychom se v první řadě zaměřit na jeho filosofii a cíl, neboť se jedná o dílo toužící po spasení světa. Účelem projektu není finanční profit, dílo je naopak určeno všem, kteří se jím budou chtít během jeho výstavy pokochat. Gigantické plátno bude vystavováno v průběhu jednoho roku v různých městech po celém světě. Vybraná města by měla být zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tato podmínka není dána ambicemi projektu, ale vychází z jeho filosofie a mise jako takové. Jak známo, podobná místa vždy přitahují velký počet návštěvníků a turistů z různých častí světa.

Náš projekt se svým způsobem podobá světovým metropolím, jež skládající se z tisíce částí tvoří ve výsledku jeden integrální celek.  Autor je hluboce přesvědčen o tom, že projekt reprezentuje osobitou uměleckou a sociální misi, propojením východního a západního může být „Tisíc andělů a jeden obraz“ považováno za odrazový můstek procesu sjednocování jednotlivých částí světa až k výsledné metamorfóze v celistvou entitu. „Pouze tak,“ tvrdí Lekim Ibragimov, „můžeme zachránit náš křehký a překrásný svět.“

Projekt „Tisíc andělů a jeden obraz“ bude putovat po celém světě s jedním jediným cílem - obdarovat lidi nadějí a radostí. Pevně věříme, že mezi těmi tisíci anděly si každý může najít toho svého strážného.

A když přišla tisícá noc, pravila: „Dostalo se ke mně, ó blažený králi, co anděl povídal. Stvořitel stvořil zemi bílou jak stříbro, jejíchž hranic nikdo nedohlédne, a tu osídlil anděly.“ (Příběh o Chasibovi a Hadí královně)

Všechny materiály tohoto prostředku se pro informační účely. Všechna práva k jakékoli ochranné známky, značky a obsah jsou majetkem příslušných vlastníků. Jakýkoliv text nebo jiný obsah nesmí být kopírován bez písemného souhlasu. Copyright 2012. Všechna práva vyhrazena.