Aktuality

  • 1001 in Moscow

This is the beginning of the second stage of the "One Thousand Angels and One Painting" project world tour! The second stage of «Thousand Angels and One Painting» mega-canvas journey  has been completed and it is time to sum up.

From 12 to 15 August, everyone could come to Gostiny Dvor  in Moscow to witness the scale of the project and among the thousands of angels to find her . The second stage of the journey pattern in many ways surpassed the first. This is an unprecedented number of visitors, as well as close attention to such prominent media as EuroNews, Russia 24 , Culture , Russia Today, the agency Itar-Tass, and many others, art critics and art historians. Here is what they write about the project "One Thousand Angels and One Painting»

Read more


O projektu

DemoOkouzlující pohádky Tisíce a jedné noci k nám promlouvají z hlubiny věků. S udivující dokonalostí ničím neomezené hry slov jsou v nich zapleteny i ty nejjemnější vlákna východního vnímání světa.  Díky překladu Antoina Gallanda se i Evropa již po 250 let těší z jednoho z největších děl lidové slovesnosti Východu. Pohádky tisíce a jedné noci měly nezanedbatelný vliv na rozvoj světového umění a literatury. Orientální pohádky uchvacovaly kupř. i Charlese Montesquieu, Christopha Wielanda, Wilhelma Hauffa, Alfreda Tennysona, Charlese Dickense a Alexandera Pushkina. Pestrost námětů, hloubka a neobyčejná jemnost poezie vtiskly pohádkám pečeť nadčasovosti, která i v dnešní přetechnizované době láká a inspiruje umělce.Také projekt „Tisíc andělů a jeden obraz“ patří do dlouhé řady uměleckých děl, z nichž na nás dýchá vůně Pohádek tisíce a jedné noci.

více

Technická otázka

 

Velká loď si žádá hlubokých vod - se obvykle, přejeme-li někomu úspěch ve velkých plánech. „Tisíc andělů a jeden obraz“ Lekima Ibragimova je příkladem takových plánů. Autor se rozhodl poslat svůj monumentální výtvor na dlouhou pouť po Evropě: Několik historických měst tak bude postupně hostit dílo obrovských rozměrů. Jak snadné je o těchto rozměrech hovořit, ale co praktická stránka věci?

Záměrem autora bylo, aby se výsledné plátno skládalo z tisíce samostatných obrazů, přičemž na každém z nich je zobrazen anděl. Rozměr jednotlivých obrazů je 78×64 cm. Není obtížné si spočítat, že celková plocha činí 500 m2. Div by se člověku nezamotala hlava z toho, nad čím žasnout dříve, zda nad rozpětím samotného nápadu, nad objemem umělcovi práce, nebo nad složitostí technického řešení nosné konstrukce pro toto velké dílo. Jak vůbec vystavovat tak obrovské plátno?

Známe samozřejmě mnoho příkladů, kdy umělecké výtvory vznikaly a byly prezentovány přímo na „ulici“. Za tímto účelem se však musí umělci, které přitahují velká měřítka, vždy nějak přizpůsobovat: malovat na speciální složitelné povrchy, na stěny či přímo na asfalt. Art-projekt „1001“ je v tomto jiný, obraz je obrazem v plném slova smyslu, malovaný olejovými barvami na plátno napnuté na rámu z borovicového dřeva.

Žádaný výsledek přinutil organizátory projektu důkladně promyslet jeho provedení. Shromážděné panó se bude honosit výškou 8 metrů a délkou 66 metrů, to je, jako bychom položili na bok Berlínský vítězný oblouk. Obří dílo bude vystavováno na otevřených prostranstvích, kde si jej lidé budou moci prohlédnout z blízka i z dálky a pojmout celý jeho význam. V souvislosti s tímto vyvstává otázka, jak správně instalovat a upevnit tuto ohromnou stavbu?

Všechny otázky týkající se tohoto problému již byly vyřešeny. Téměř po celý rok pracoval tým specialistů na sestavení podpůrné konstrukce z nerezivějící oceli, skládající se z 20 samostatných částí, z nichž rozsah každé činí okolo 25 m2. Celkem váží konstrukce 22 tun a celková délka ocelových tyčí, které drží po hromadě všechny bloky a všech tisíc obrazů se rovná 2, 4 km. Pro montáž takové konstrukce je zapotřebí nejméně čtyř osob a čtyř dní práce.

Daná konstrukce, mimochodem, také umožňuje organizátorům dosáhnout potřebného úhlu zakřivení - dílo nebude prezentováno v přímé linii, ale obloukově, v obrovském obloukovém panoramatu - a samozřejmě nutných podmínek bezpečnosti, jak pro kolemjdoucí, tak pro samotná historická náměstí, jež se na 10 dní stanou jevištěm této výstavy.

Zabezpečení ochrany architektonických komplexů, kde bude expozice probíhat, bylo organizátory do detailů promyšleno. Jednou z podmínek výběru města, byla jeho přítomnost na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, což není jen tak náhodou. Projekt „1001“ by měl být jakýmsi mostem mezi dávným uměním Východu a současnými představami o formách a poslání umění. Proto jsou evropská města, v nichž se dochovaly příklady umění různých epoch, ideální lokalitou pro tuto exhibici.

A jak bude chráněn samotný obraz? Vždyť nehledě na jeho rozměry, je zcela bezbranný vůči rozmarům lidí a počasí. I s tímhle se počítalo. Samotné výstavy se uskuteční během teplých měsíců roku a odolnost prací byla pečlivě prověřena. Jedno z prvních pláten bylo po tři dny a noci vystaveno náporu vody o teplotě 0 °C a zůstalo neporušeno. Tajemství takové odolnosti zůstane tajemstvím. Je pravděpodobné, že vše tkví v materiálu, ze kterého je plátno vyrobeno. Jedná se o směs lnu s akrylem, jež jej dělá tak trvanlivým a vodě odolným. Významnou roli hraje bezpochyby také specifická báze barev Lekimem používaných. Ale podrobnou odpověď na tuto otázku si nechává mistr pro sebe.

 

O autorovi

Je to s podivem, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se Lekim Ibragimov měl stát známým umělcem. Narodil se na venkově roku 1945 (v obci Kičik Děchan, v ujgurském rajónu oblasti Alma-Aty) v obyčejné učitelské rodině. Široko daleko nebylo jediného muzea či jakéhokoliv uměleckého spolku. Avšak Lekimovi rodiče se celou svou duší věnovali vzdělávání svého syna. Otec miloval četbu a právě tato vášeň se stala Lekimovi osudnou. Díky knihám, které otec přinášel, si Lekim, tehdy ještě chlapec, uvědomil své skutečné nadání. Náročná umělcova pouť se začala právě kopírováním knižních ilustrací, následovalo vytváření školních nástěnek a pak – vabank! V roce 1962 zamířil Lekim do Alma-Aty, aby nastoupil na umělecké učiliště. A...jak jinak, neuspěl u zkoušek. „Nebyl jsem připraven,“ vysvětluje s úsměvem.

více

Všechny materiály tohoto prostředku se pro informační účely. Všechna práva k jakékoli ochranné známky, značky a obsah jsou majetkem příslušných vlastníků. Jakýkoliv text nebo jiný obsah nesmí být kopírován bez písemného souhlasu. Copyright 2012. Všechna práva vyhrazena.

Připojit