Aktuality

  • 1001 in Moscow

This is the beginning of the second stage of the "One Thousand Angels and One Painting" project world tour! The second stage of «Thousand Angels and One Painting» mega-canvas journey  has been completed and it is time to sum up.

From 12 to 15 August, everyone could come to Gostiny Dvor  in Moscow to witness the scale of the project and among the thousands of angels to find her . The second stage of the journey pattern in many ways surpassed the first. This is an unprecedented number of visitors, as well as close attention to such prominent media as EuroNews, Russia 24 , Culture , Russia Today, the agency Itar-Tass, and many others, art critics and art historians. Here is what they write about the project "One Thousand Angels and One Painting»

Read more


O projektu

DemoOkouzlující pohádky Tisíce a jedné noci k nám promlouvají z hlubiny věků. S udivující dokonalostí ničím neomezené hry slov jsou v nich zapleteny i ty nejjemnější vlákna východního vnímání světa.  Díky překladu Antoina Gallanda se i Evropa již po 250 let těší z jednoho z největších děl lidové slovesnosti Východu. Pohádky tisíce a jedné noci měly nezanedbatelný vliv na rozvoj světového umění a literatury. Orientální pohádky uchvacovaly kupř. i Charlese Montesquieu, Christopha Wielanda, Wilhelma Hauffa, Alfreda Tennysona, Charlese Dickense a Alexandera Pushkina. Pestrost námětů, hloubka a neobyčejná jemnost poezie vtiskly pohádkám pečeť nadčasovosti, která i v dnešní přetechnizované době láká a inspiruje umělce.Také projekt „Tisíc andělů a jeden obraz“ patří do dlouhé řady uměleckých děl, z nichž na nás dýchá vůně Pohádek tisíce a jedné noci.

více

Andělé přiletěli do Prahy

Andělé přiletěli do Prahy

Projekt Tisíc andělů a jeden obraz Lekima Ibragimova je zřejmě největším obrazem, který byl kdy v Praze, ale i v Evropě vystaven. K vidění je od 9. až 21. července na Výstavišti.

Oskar Exner, redakce portal

Lekim Ibragimov: “Promlouvám s andělem v sobě. Co mi poví duše?”

Epigram: Tělo mé na zemi se zrodilo.
             Ale ty duše, odkud pocházíš?

Jak byste charakterizoval vaši tvorbu?

Tento nelehký úkol bych ponechal kritikům a historikům umění. Nicméně mnozí z nich se shodují na tom, že v mých pracích se kloubí východní a západní tradice. Já sám se soustřeďuji především na akt tvoření, což zabere dost času. Kreativní impuls bývá momentální, ale skutečné umění se rodí tehdy, kdy tento impuls trvá třicet, čtyřicet či více let. 

Co je vaší inspirací?

Hlavním zdrojem inspirace je pro mě starodávné umění Východu a také výzkum současného evropského umění. Za studentských let jsem strávil mnoho času studiem tvorby francouzských umělců - Moneta, Matisse, Gogaina. Je zajímavé, že si každý z nich vybral svou specifickou pouť upřednostňujíce tu či onu kulturu.

O autorovi

Je to s podivem, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se Lekim Ibragimov měl stát známým umělcem. Narodil se na venkově roku 1945 (v obci Kičik Děchan, v ujgurském rajónu oblasti Alma-Aty) v obyčejné učitelské rodině. Široko daleko nebylo jediného muzea či jakéhokoliv uměleckého spolku. Avšak Lekimovi rodiče se celou svou duší věnovali vzdělávání svého syna. Otec miloval četbu a právě tato vášeň se stala Lekimovi osudnou. Díky knihám, které otec přinášel, si Lekim, tehdy ještě chlapec, uvědomil své skutečné nadání. Náročná umělcova pouť se začala právě kopírováním knižních ilustrací, následovalo vytváření školních nástěnek a pak – vabank! V roce 1962 zamířil Lekim do Alma-Aty, aby nastoupil na umělecké učiliště. A...jak jinak, neuspěl u zkoušek. „Nebyl jsem připraven,“ vysvětluje s úsměvem.

více

Všechny materiály tohoto prostředku se pro informační účely. Všechna práva k jakékoli ochranné známky, značky a obsah jsou majetkem příslušných vlastníků. Jakýkoliv text nebo jiný obsah nesmí být kopírován bez písemného souhlasu. Copyright 2012. Všechna práva vyhrazena.

Připojit